ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

Example Frame

ข่าวกิจกรรม

การทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่มกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง ...

การทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 วันที่ 13พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง ...

Power by: Startup Design & Network