ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

Example Frame

ข่าวกิจกรรม

งานประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่...

วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม โดยท่านผู้อำนวยการ นายอำนวย เรือนสุข และรองผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีนครินทร์ สนมฉ่ำ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนนักศึกษาในระดับชั้น ...

Power by: Startup Design & Network