ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วันที่ 06 ส.ค. 2563


 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แผนประจำปีศูนย์บ่มเพาะ ปีการศึกษา 2561

Facebook : ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

Power by: Startup Design & Network