ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ประกาศเลขที่นั่งสอบ V-NET

วันที่ 06 ก.พ. 2560
ผู้เข้าชม : 289

 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประกาศเลขที่นั่งสอบ

ระดับชั้น : ปวช. 3  ศูนย์สอบ : 145201 - มทร.ล้านนา ลำปาง
สนามสอบ : 1352066401 - วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม   
 

******************************************************************************************************************

เอกสารประกาศเลขที่นั่งสอบ> ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ดาวน์โหลดเอกสาร

******************************************************************************************************************


หมายเหตุ ให้ตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชนและรหัสประจำตัวนักศึกษา  ถ้าผิดให้แจ้ง ครู พิชญาภรณ์  เกิดผล ก่อนวันที่ 17 ก.พ. 2560
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Power by: Startup Design & Network