ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ประกาศ เรื่องมอบตัวเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

วันที่ 08 มี.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 471

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

เรื่อง มอบตัวเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพแจ่ห่ม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทโควตา
ประจำปีการศึกษา 2560


******************************************************************************************************************

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศ มอบตัวประเภทโควตา

******************************************************************************************************************

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ********************************************************************************************************** ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > เอกสารแนบ ***********************************************************************************************************
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > เอกสารแนบ
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >>> ไฟล์แนบ

Power by: Startup Design & Network