ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ประชุมกิจกรรม การจัดตั้งคณะกรรมการการตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม(ตมอ.) และการมีส่วนร่วม ในการวางแผนการดำเนินงาน

วันที่ 21 ก.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 724


ประชุมกิจกรรม การจัดตั้งคณะกรรมการการตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม(ตมอ.)
และการมีส่วนร่วม ในการวางแผนการดำเนินงาน

 

          ในวันที 20 กรกฎาคม 2560 พล.ต.ต. โกสินทร์  หินเธาว์ ประธานมูลนิธิป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและอาชญากรรมพร้อมด้วย ดร.ปนัดดา  ชำนาญสุข และคณะเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ  นายอำนวย  เรือนสุข   ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม นายนครินทร์  สนมฉ่ำ  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม คณะครูบุคลากร ตัวแทนนักเรียน ร่วมประชุมกิจกรรม การจัดตั้งคณะกรรมการการตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม(ตมอ.) และการมีส่วนร่วม ในการวางแผนการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน  หนึ่งสถานพินิจฯ หกสถานศึกษาของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ให้กับนักเรียนและนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดลำปาง โดยโครงการดังกล่าวได้ประสานความร่วมมือจากเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายชุมชนเพื่อร่วมมามีส่วนร่วมในการแสวงหาแนวทางในการป้องกันปัญหาทะเลาะวิวาท ปัญหาการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน และปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทำผิดของนักเรียน นักศึกษา


 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ได้จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ณ อาคารปฏิบัติการช่างก่อสร้าง และพิธีไหว้ครูปัจจุบัน ณ อำนวยการ โดยภายในงานได้มีการครอบครูเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับนักเรียน ทุกคน และมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน รวมถึงมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู >>>>>> รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด สามารถเข้าไปดูได้ลิงค์ด้านล้างนี้ <<<<<< https://drive.google.com/open?id=0B-pd48NyO5_NRE9QSmhfY05hSWc
โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนำความรู้ วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 นายอำนวย เรือนสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม เป็นประธานเปิดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนำความรู้ แก่นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. 1 ปีการศึกษา 2560 ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการโดยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ต่อสถาบัน ปรับพฤติกรรมให้มีความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข >>>>>> รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด สามารถเข้าไปดูได้ลิงค์ด้านล้างนี้ <<<<<< https://drive.google.com/drive/folders/0B-pd48NyO5_NOWJxbzZES1E2WjA?usp=sharing
ให้นักเรียนใหม่ ระดับ ปวช๑ ดาวโหลดเอกสาร ใบขออนุญาตผู้ปกครอง กรอกข้อมูลและนำส่งในวันเข้าร่วมกิจกรรม **************************************************************************************** ดาวน์โหลดไฟล์แนบ>>>> ใบขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม **************************************************************************************** อุปกรณ์ในการเข้าค่ายฝึกอบรมที่จะต้องเตรียมมา 1. ชุดลำลอง จำนวน 2 วัน (ให้สวมเสื้อสีขาวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง 2 วัน) 2. ยารักษาโรค (โปรดแจ้งด้วยในกรณีที่นักเรียนมีโรคประจำตัว) 3. ของใช้ส่วนตัว 4. ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์เครื่องนอนสำหรับการอยู่ค่ายพักแรมมาเอง 5. ให้นักเรียนเตรียม ข้าวสาร อาหารแห้ง ทำบุญตักบาตรพระ (พระจำนวน 3 รูป)

Power by: Startup Design & Network