ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

แบบสอบถามความพึงพอใจการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ‎(V-NET)‎ ปีการศึกษา 2560

วันที่ 25 ม.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 438
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Power by: Startup Design & Network