ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ ของวิทยาลัย “มารยาทดี มีวินัย ใจอาสา”

วันที่ 28 พ.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 664

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ ของวิทยาลัย “มารยาทดี มีวินัย ใจอาสา”

             วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ ของวิทยาลัย “มารยาทดี มีวินัย ใจอาสา” สืบฮีตตามฮอย  ประเพณีจวนน้องขึ้นดอย  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ รู้จักความสามัคคี กลมเกลียว ในหมู่คณะ เกิดความรักและควมภาคภูมิใจในความเป็นนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม และเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอแจ้ห่ม กิจกรรมประกอบด้วยการเดินขบวน นำโดย นายอำนวย  เรือนสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ว่าที่ร้อยตรีนครินทร์  สนมฉ่ำ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ และเดินขึ้นดอยวัดอักโขชัยคีรี ฟังธรรมเทศนา บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณวัด  

 


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ได้จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ณ อาคารปฏิบัติการช่างก่อสร้าง และพิธีไหว้ครูปัจจุบัน ณ อำนวยการ โดยภายในงานได้มีการครอบครูเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับนักเรียน ทุกคน และมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน รวมถึงมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู >>>>>> รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด สามารถเข้าไปดูได้ลิงค์ด้านล้างนี้ <<<<<< https://drive.google.com/open?id=0B-pd48NyO5_NRE9QSmhfY05hSWc
โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนำความรู้ วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 นายอำนวย เรือนสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม เป็นประธานเปิดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนำความรู้ แก่นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. 1 ปีการศึกษา 2560 ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการโดยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ต่อสถาบัน ปรับพฤติกรรมให้มีความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข >>>>>> รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด สามารถเข้าไปดูได้ลิงค์ด้านล้างนี้ <<<<<< https://drive.google.com/drive/folders/0B-pd48NyO5_NOWJxbzZES1E2WjA?usp=sharing
ให้นักเรียนใหม่ ระดับ ปวช๑ ดาวโหลดเอกสาร ใบขออนุญาตผู้ปกครอง กรอกข้อมูลและนำส่งในวันเข้าร่วมกิจกรรม **************************************************************************************** ดาวน์โหลดไฟล์แนบ>>>> ใบขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม **************************************************************************************** อุปกรณ์ในการเข้าค่ายฝึกอบรมที่จะต้องเตรียมมา 1. ชุดลำลอง จำนวน 2 วัน (ให้สวมเสื้อสีขาวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง 2 วัน) 2. ยารักษาโรค (โปรดแจ้งด้วยในกรณีที่นักเรียนมีโรคประจำตัว) 3. ของใช้ส่วนตัว 4. ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์เครื่องนอนสำหรับการอยู่ค่ายพักแรมมาเอง 5. ให้นักเรียนเตรียม ข้าวสาร อาหารแห้ง ทำบุญตักบาตรพระ (พระจำนวน 3 รูป)

Power by: Startup Design & Network