ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

โครงการอบรมต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 26 มิ.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 427

โครงการอบรมต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

                  วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ชมรมวิชาชีพแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 ป้องกันและต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา 2 ให้นักเรียนนักศึกษาตระนักถึงโทษของยาเสพติด 3 นำความรู้โทษของยาเสพติดไปเผยแพร่ในชุมชน โดยได้รับเกียติจากท่านวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแจ้ห่ม เป็นประธานเปิดการอบรม มีท่านผู้อำนวยการ อำนวย เรือนสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ท่ารองผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีนครินทร์ สนมฉ่ำ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ร้อยตำรวจโทประหยัด ธรรมสิทธิ์ สถานีตำรวจภูธรแจ้ห่ม และนางสาวรัชดา เรืองถนอม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลแจ้ห่ม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้ และยังมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าเยี่ยมชมการอบรมในครั้งนี้ ซึงกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ได้จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ณ อาคารปฏิบัติการช่างก่อสร้าง และพิธีไหว้ครูปัจจุบัน ณ อำนวยการ โดยภายในงานได้มีการครอบครูเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับนักเรียน ทุกคน และมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน รวมถึงมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู >>>>>> รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด สามารถเข้าไปดูได้ลิงค์ด้านล้างนี้ <<<<<< https://drive.google.com/open?id=0B-pd48NyO5_NRE9QSmhfY05hSWc
โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนำความรู้ วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 นายอำนวย เรือนสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม เป็นประธานเปิดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนำความรู้ แก่นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. 1 ปีการศึกษา 2560 ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการโดยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ต่อสถาบัน ปรับพฤติกรรมให้มีความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข >>>>>> รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด สามารถเข้าไปดูได้ลิงค์ด้านล้างนี้ <<<<<< https://drive.google.com/drive/folders/0B-pd48NyO5_NOWJxbzZES1E2WjA?usp=sharing
ให้นักเรียนใหม่ ระดับ ปวช๑ ดาวโหลดเอกสาร ใบขออนุญาตผู้ปกครอง กรอกข้อมูลและนำส่งในวันเข้าร่วมกิจกรรม **************************************************************************************** ดาวน์โหลดไฟล์แนบ>>>> ใบขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม **************************************************************************************** อุปกรณ์ในการเข้าค่ายฝึกอบรมที่จะต้องเตรียมมา 1. ชุดลำลอง จำนวน 2 วัน (ให้สวมเสื้อสีขาวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง 2 วัน) 2. ยารักษาโรค (โปรดแจ้งด้วยในกรณีที่นักเรียนมีโรคประจำตัว) 3. ของใช้ส่วนตัว 4. ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์เครื่องนอนสำหรับการอยู่ค่ายพักแรมมาเอง 5. ให้นักเรียนเตรียม ข้าวสาร อาหารแห้ง ทำบุญตักบาตรพระ (พระจำนวน 3 รูป)

Power by: Startup Design & Network