ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

กิจกรรม

วันที่ 03 เม.ย. 2562
ผู้เข้าชม : 76

กิจกรรม "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา"
ประจำปี พ.ศ.2562


               วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม โดยท่านผู้อำนวยการนายอำนวย เรือนสุข และว่าที่ร้อยตรีนครินทร์ สนมฉ่ำ รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วม โครงการอาชีวอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 และ กิจกรรม "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา"ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ในวันที่ 3 เมษายน 2562  
 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนำความรู้ วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 นายอำนวย เรือนสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม เป็นประธานเปิดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนำความรู้ แก่นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. 1 ปีการศึกษา 2560 ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการโดยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ